Copywriting

COPYWRITING (sadržaj, ideja, scenarij … tekstovi i naracija video i audio materijala, tekstovi internetskih stranica, postova društvenih mreža, novinskih članaka, priopćenja, najava, newslettera …)

Ideja i sadržaj svih naših proizvoda i usluga rezultat su našeg rada. Za svaki video, audio, fotografiju, priopćenje ili bilo koji drugi proizvod tekst i ideja su naši. Ohrabrujemo sugestije klijenata, ali ne moraju brinuti o sadržaju. Primjere naših radova možete pogledati u svim kategorijama usluga, kao i u kategoriji partnera.