Grafička priprema & design – svega!

Grafička priprema & design – svega!

Posjetnice, letke, brošure, knjige, kataloge … znate već gdje tiskati, ali Vam treba priprema? Grafičku pripremu za Vas radi Hedgehog …

Perfections. Uz grafičku pripremu i design Vaših traženih sadržaja, slobodni su u cijeni ponuditi i pisanje teksta za iste materijale. Cijena? Sitnica! Zatražite ponudu.

O autoru

hedgehog administrator